โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา

ชื่อโรงเรียน ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล อุ่มเม้า
เขต/อำเภอ ธวัชบุรี
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ sittichai2505@yahoo.co.th
เว็บไซต์ Khilek khiao Phraiwan.co.th