โรงเรียนบ้านป่าสุ่ม

ชื่อโรงเรียน บ้านป่าสุ่ม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล อุ่มเม้า
เขต/อำเภอ ธวัชบุรี
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ pasumschool@hotmail.com
เว็บไซต์ http://pasumschool/101.ning.com