โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่

ชื่อโรงเรียน ชุมชนบ้านยางกู่
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล มะอึ
เขต/อำเภอ ธวัชบุรี
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ yangku2465@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.thaischool.in.th/www.cbyk.ac.th