โรงเรียนบ้านนิเวศน์

ชื่อโรงเรียน บ้านนิเวศน์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นิเวศน์
เขต/อำเภอ ธวัชบุรี
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ niwetschool@chaiyoo.com
เว็บไซต์ www.school obec.go.th/niwet