โรงเรียนบ้านป่าดวน

ชื่อโรงเรียน บ้านป่าดวน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ลิ้นฟ้า
เขต/อำเภอ จตุรพักตรพิมาน
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ somjai101@hotmail.com
เว็บไซต์ -