โรงเรียนบ้านหนองหิน

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองหิน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ศรีโคตร
เขต/อำเภอ จตุรพักตรพิมาน
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ nonghin2556@gmail.com
เว็บไซต์ -