โรงเรียนบ้านหัวนาคำ

ชื่อโรงเรียน บ้านหัวนาคำ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ดงกลาง
เขต/อำเภอ จตุรพักตรพิมาน
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ sbhnk.jtrppm@hotmail.com
เว็บไซต์ -