โรงเรียนบ้านหนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ป่าสังข์
เขต/อำเภอ จตุรพักตรพิมาน
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -