โรงเรียนบ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง)

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โคกล่าม
เขต/อำเภอ จตุรพักตรพิมาน
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -