โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองแวงหนองหัวคน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองผือ
เขต/อำเภอ จตุรพักตรพิมาน
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ wkschool52@gmail.com
เว็บไซต์ -