โรงเรียนบ้านหนองผือ

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองผือ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองผือ
เขต/อำเภอ จตุรพักตรพิมาน
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ krusanong@gmail.com
เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/web/School_ID=104545012