โรงเรียนไตรมิตรวิทยา

ชื่อโรงเรียน ไตรมิตรวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หัวช้าง
เขต/อำเภอ จตุรพักตรพิมาน
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ E-mail traimit_101@hat ail.co.th
เว็บไซต์ -