โรงเรียนบ้านหนองพระบาง

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองพระบาง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล กำแพง
เขต/อำเภอ เกษตรวิสัย
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ prabang2006@hotmail.com
เว็บไซต์ -