โรงเรียนบ้านหนองไผ่ลุ่ม

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองไผ่ลุ่ม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ทุ่งทอง
เขต/อำเภอ เกษตรวิสัย
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ charus601@gmail.com
เว็บไซต์ -