โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองสระหงส์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล กำแพง
เขต/อำเภอ เกษตรวิสัย
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ k_kuwara@hotmail.com
เว็บไซต์ -