โรงเรียนบ้านสิงห์ไคล

ชื่อโรงเรียน บ้านสิงห์ไคล
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองแวง
เขต/อำเภอ เกษตรวิสัย
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ singklaischool@hotmail.co.th
เว็บไซต์ -