โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี

ชื่อโรงเรียน คุรุราษฎร์สามัคคี
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โนนสว่าง
เขต/อำเภอ เกษตรวิสัย
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ udomsak_dee@otmail.com
เว็บไซต์ -