โรงเรียนบ้านฝาง

ชื่อโรงเรียน บ้านฝาง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ้านฝาง
เขต/อำเภอ เกษตรวิสัย
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ kroomong_1010@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.banfangschool.com/