โรงเรียนบ้านโพนสะอาด

ชื่อโรงเรียน บ้านโพนสะอาด
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เหล่าหลวง
เขต/อำเภอ เกษตรวิสัย
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ poschool9@gmail.com
เว็บไซต์ www.po-schoo.com