โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล

ชื่อโรงเรียน ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เหล่าหลวง
เขต/อำเภอ เกษตรวิสัย
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ www.ummaoschool.com