โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี

ชื่อโรงเรียน บ้านสำราญนิวาสสามัคคี
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เมืองบัว
เขต/อำเภอ เกษตรวิสัย
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ sumranniwas@hotmail.com
เว็บไซต์ -