โรงเรียนบ้านโพนโพธิ์หว้างาม

ชื่อโรงเรียน บ้านโพนโพธิ์หว้างาม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เกษตรวิสัย
เขต/อำเภอ เกษตรวิสัย
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ phonpho_sch@hotmail.com
เว็บไซต์ -