โรงเรียนบ้านเปลือยสีแก้ว

ชื่อโรงเรียน บ้านเปลือยสีแก้ว
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สีแก้ว
เขต/อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ yut.2512@hotmail.com
เว็บไซต์ -