โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองตุ

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองตาไก้หนองตุ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สีแก้ว
เขต/อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ nodkanya@gmail.com
เว็บไซต์ https://sites.google.com/site/ntknt101