โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)

ชื่อโรงเรียน บ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ปอภาร (ปอพาน)
เขต/อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ www.porpan101.org