โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว

ชื่อโรงเรียน ชุมชนบ้านสีแก้ว
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สีแก้ว
เขต/อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ csk_labschool@gmail.com
เว็บไซต์ -