โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองผักแว่น
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เหนือเมือง
เขต/อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ Bnongpukwan@gmail.com
เว็บไซต์ -