โรงเรียนบ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา)

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เหนือเมือง
เขต/อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ pittayaphadungkit@yahoo.com
เว็บไซต์ -