โรงเรียนบ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ)

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เหนือเมือง
เขต/อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ n.nongnuch2512@gmail.com
เว็บไซต์ -