โรงเรียนบ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง)

ชื่อโรงเรียน บ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เมืองทอง
เขต/อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ songplueai@gmail.com
เว็บไซต์ -