โรงเรียนบ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์)

ชื่อโรงเรียน บ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เมืองทอง
เขต/อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ banmuangtongshool@hotmail.com
เว็บไซต์ -