โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร

ชื่อโรงเรียน บ้านเล้าวิทยาคาร
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองแก้ว
เขต/อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ thammasak419@gmail.com
เว็บไซต์ www.blschool.ac.th