โรงเรียนบ้านป่ายาง

ชื่อโรงเรียน บ้านป่ายาง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โนนตาล
เขต/อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ Pyngschl@gmail.com
เว็บไซต์ Pyngschl@gmail.com