โรงเรียนบ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์)

ชื่อโรงเรียน บ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล รอบเมือง
เขต/อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -