โรงเรียนบ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์)

ชื่อโรงเรียน บ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล รอบเมือง
เขต/อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ banpieuyschool@hotmail.com
เว็บไซต์ -