โรงเรียนกมลาลักษณ์

ชื่อโรงเรียน กมลาลักษณ์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ศรีธาตุ
เขต/อำเภอ ศรีธาตุ
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ nunok-pc@windowslive.com
เว็บไซต์ -