โรงเรียนกระจ่างวิทย์

ชื่อโรงเรียน กระจ่างวิทย์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ้านเลื่อม
เขต/อำเภอ เมืองอุดรธานี
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ krajangwit@hotmail.co.th
เว็บไซต์ -