โรงเรียนบ้านสมประสงค์

ชื่อโรงเรียน บ้านสมประสงค์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โนนทอง
เขต/อำเภอ นายูง
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -