โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นาม่วง
เขต/อำเภอ ประจักษ์ศิลปาคม
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -