โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล

ชื่อโรงเรียน บ้านสะอาดนามูล
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ห้วยสามพาด
เขต/อำเภอ ประจักษ์ศิลปาคม
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ wimwon0105@obecmail.obec.go.th
เว็บไซต์ -