โรงเรียนบ้านเมืองปัง

ชื่อโรงเรียน บ้านเมืองปัง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล อุ่มจาน
เขต/อำเภอ ประจักษ์ศิลปาคม
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ krairat chaiwat@yahoo.com
เว็บไซต์ -