โรงเรียนบ้านโพนทอง

ชื่อโรงเรียน บ้านโพนทอง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล อุ่มจาน
เขต/อำเภอ ประจักษ์ศิลปาคม
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ suppad1512@obecmail.obec.go.th
เว็บไซต์ -