โรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วย

ชื่อโรงเรียน บ้านยางเหล่าสวนกล้วย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โนนทองอินทร์
เขต/อำเภอ กู่แก้ว
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -