โรงเรียนบ้านโยธา

ชื่อโรงเรียน บ้านโยธา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ค้อใหญ่
เขต/อำเภอ กู่แก้ว
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ yotas.2554@hotmail.com
เว็บไซต์ -