โรงเรียนบ้านไพจาน

ชื่อโรงเรียน บ้านไพจาน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ค้อใหญ่
เขต/อำเภอ กู่แก้ว
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -