โรงเรียนบ้านหนองช้างคาว

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองช้างคาว
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล คอนสาย
เขต/อำเภอ กู่แก้ว
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -