โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง(วัดบูรพารามอุถัมภ์)

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองผักแว่นดอนเขือง(วัดบูรพารามอุถัมภ์)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ้านแดง
เขต/อำเภอ พิบูลย์รักษ์
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ siirirut.497@gmail.com
เว็บไซต์ -