โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ดอนกลอย
เขต/อำเภอ พิบูลย์รักษ์
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -