โรงเรียนบ้านวังแข้

ชื่อโรงเรียน บ้านวังแข้
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นาแค
เขต/อำเภอ นายูง
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -