โรงเรียนบ้านวังบง

ชื่อโรงเรียน บ้านวังบง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นาแค
เขต/อำเภอ นายูง
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -